O kolik géniů přišel svět jen proto, že byli bez prostředků?

Kdo by dnes znal Molièra, kdyby v jeho tvorbě nenašel zálibu Ludvík XIV.?
Kdo ví, co by stálo před kukským hospitálem, nebýt hraběte Sporcka, který nechal svou letní rezidenci vyzdobit Braunovými sochami? 
Co když právě vy budete stát za vznikem díla, které přežije staletí?!

MECENÁŠSKÝ KLUB

  Už o vás někdo složil oslavnou báseň nebo vám namaloval barokní portrét? 
Proměňte se v historické postavy barokního Kuksu a staňte se členy Mecenášského klubu Geisslers Hofcomoedianten.

Joseph Anton Geissler (+1723)
herec a ředitel profesionální divadelní společnosti, principál v divadle hraběte Šporka v Praze a Kuksu
za 200,- Kč měsíčně

 • přednostní rezervace vstupenek na premiéry
 • exkluzivní newsletter
 • poděkování na webu

Michael Rentz (1698-1758)
dvorní mědirytec hraběte Šporka v Kuksu
za 300,- Kč měsíčně

 • každý měsíc 1+1 vstupenka zdarma
 • přednostní rezervace vstupenek na premiéry
 • exkluzivní newsletter
 • poděkování na webu

Matyáš Bernard Braun (1684-1738)
unikátní sochař a řezbář vrcholného baroka ve službách hraběte Šporka v Kuksu
za 500,- Kč měsíčně


 • každý měsíc 1 vstupenka zdarma 
 • přednostní rezervace vstupenek na premiéry
 • exkluzivní newsletter
 • poděkování na webu

Heinrich Rademin (1674-1731)
director comicus, dramatik, autor žánru operní parodie a her s Hanswurstem
za 1 000,- Kč měsíčně


 • komentovaná prohlídka VILY Štvanice
 • každý měsíc 2 vstupenky zdarma
 • přednostní rezervace vstupenek na premiéry
 • exkluzivní newsletter
 • poděkování na webu

Tobiáš Seeman (1679-1750)
kapelník a hofmistr na dvoře F. A. Šporka
za 3 000,- Kč měsíčně


 • návštěva zkoušky a zákulisí
 • 1 permanentka na jakékoli představení GH ve VILE 
 • komentovaná prohlídka VILY Štvanice
 • každý měsíc 1 vstupenka zdarma pro vaše přátele
 • přednostní rezervace vstupenek na premiéry
 • exkluzivní newsletter
 • poděkování na webu 

Hrabě František Antonín Špork (1662-1738)
mecenáš umění a zakladatel barokního Kuksu
za 5 000,- Kč měsíčně

 • barokní portrét
 • drink s GH a oslavná báseň
 • návštěva zkoušky a zákulisí
 • 2 permanentky na jakékoli představení GH
 • komentovaná prohlídka VILY Štvanice
 • každý měsíc 2 vstupenky zdarma pro vaše přátele
 • přednostní rezervace vstupenek na premiéry
 • exkluzivní newsletter
 • poděkování na webu
Registrovat se
do mecenášského klubu

SPONZORSTVÍ A PARTNERSTVÍ

Generální partner divadla
= jedinečné spojení jména partnera s divadlem a podpora jeho celoroční činnosti

 • setkání s herci a tvůrčím týmem po premiéře
 • možnost návštěvy zkoušky
 • zadaná představení zdarma a volné vstupenky na představení
 • možnost vlastní propagace se vstupenkou na představení
 • umístění banneru v divadle
 • poděkování  před představením, umístění loga na elektronických i tištěných propagačních materiálech, webových stránkách a sociálních sítích
 • další možnosti dle povahy generálního partnera

Partner divadla
= finanční nebo materiální podpora celoroční činnosti divadla

 • volné vstupenky na jakékoli představení GH
 • poděkování  před představením
 • umístění loga na elektronických i tištěných propagačních materiálech, webových stránkách a sociálních sítích

Partner inscenace
= finanční nebo materiální podpora vzniku nové inscenace

 • volné vstupenky na podpořené představení
 • možnost vlastní propagace se vstupenkou na podpořené představení
 • umístění banneru v divadle a poděkování  před podpořeným představením
 • umístění loga na elektronických i tištěných propagačních materiálech k inscenaci, webových stránkách a sociálních sítích k podpořené inscenaci
 • další možnosti dle povahy partnera inscenace
Nabídnout partnerství

DĚKUJEME NAŠIM DÁRCŮM A PARTNERŮM!

Lenka Zídková, Jana Soprová, Karel a Tereza Somolovi,
Zuzana Drtinová Vojtíšková, Marie Klokanová,
Richard a Jana Kašparovi, Marie Kulhánková, 
Lucie Peterková, Milan Vasil, Zuzana Kulhánková, Michaela Kuhnová, Ladislav Krapek, Vladislav Böhm, Dita Škvarová, Cathy Highet a Erick Gallun, Jaroslav Škvaro, Jan Faltýsek