Helena Koblischková
*1984 Praha
dramaturgyně, členkou souboru od roku 2014
Helena Koblischková je absolventkou dramaturgie na KČD DAMU, studovala také český jazyk a literaturu a francouzský jazyk a literaturu na PedF UK a tvorbu písňového textu a scénáře na VOŠ Jaroslava Ježka v Praze. Jako scénáristka a dramaturgyně působí nejen v GH, ale např. v Malém divadle v Českých Budějovicích (kde je například autorkou muzikálu Kronikáři), v kladenském Lampionu či v Divadle rozmanitostí Most. Překládá z francouzštiny (například Molièrova tragikomedie-balet Psyché ), psala scénáře k televiznímu pořadu pro děti TV MiniUni a píše písňové texty.

Dramaturgie

Dvě komedie v komedii, Magdaléna lascivní a kajícná, Orbis Pictus, Malé příběhy velkého hraběte Šporka, LoutnaCZ, V borůvčí, Krása střídá nádheru, Tři ženy a zamilovaný lovec

Písňové texty a autorská složka scénářů

Dvě komedie v komedii, Magdaléna lascivní a kajícná, LoutnaCZ, V borůvčí, Krása střídá nádheru

Překlad

Krása střídá nádheru (překlad a přebásnění, z francouzštiny, Molièrova hra Psyché)