O kolik géniů přišel svět jen proto, že byli bez prostředků?

Kdo by dnes znal Molièra, kdyby v jeho tvorbě nenašel zálibu Ludvík XIV.?
Kdo ví, co by stálo před kukským hospitálem, nebýt hraběte Sporcka, který nechal svou letní rezidenci vyzdobit Braunovými sochami? 
Co když právě vy budete stát za vznikem díla, které přežije staletí?!

DĚKUJEME NAŠIM DÁRCŮM A PARTNERŮM!

Lenka Zídková, Jana Soprová, Karel a Tereza Somolovi,
Zuzana Drtinová Vojtíšková, Marie Klokanová,
Richard a Jana Kašparovi, Marie Kulhánková, 
Lucie Peterková, Milan Vasil, Zuzana Kulhánková, Michaela a Luboš Kuhnovi, Ladislav Krapek, Vladislav Böhm, Dita Škvarová, Cathy Highet a Erick Gallun, Jaroslav Škvaro, Jan Faltýsek, Jaroslava Kottasová, Edita Dvořáková, Kateřina Vohryzková