Stanislav Bohadlo
*1953 Náchod
impresário souboru, muzikolog, VŠ pedagog, zakladatel souboru
Stanislav Bohadlo je duchovním otcem myšlenky obnovit divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten a jeho zakladatelem. Vedle své pedagogické a vědecké činnosti a jako vedoucí Kabinetu barokních studií při Hudební katedře Univerzity Hradec Králové se významně zasloužil o kulturní revitalizaci Kuksu. Je zakladatelem festivalu barokního divadla, opery a hudby Theatrum Kuks, majitelem i provozovatelem Comoedien Hausu a Rentzova muzea barokního tisku. Za své zásluhy získal Cenu festivalu Next wave za producentský počin (2011) a Cenu poroty prestižního evropského ocenění Europa Nostra (2016). Na tvorbě souboru se podílí jako korepetitor, dramaturg i produkční.